articleฝาฟอยด์ขอบอลูมีเนียม

ฝาฟอยด์ขอบอลูมีเนียม

ฝาฟอยด์ขอบอลูมีเนียม สำหรับปิดกระป๋องพลาสติก 
ส่วนประกอบ
ขอบอลูมีเนียมที่ผ่านการม้วน ไม่ให้คม ไม่ให้เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค

 

01 พฤศจิกายน 2560

ผู้ชม 4600 ครั้ง

Engine by shopup.com