top of page
Untitled design - 2022-09-01T171849.524.png

ของหมักดอง

FERMENTED AND PICKLING

ของหมักดอง จะมีกระบวนการการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ระหว่างการหมักดอง

ในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิท จะมีการสะสมของก๊าซเพิ่มขึ้นทีละน้อยๆ จนในที่สุดทำให้เกิดแรงดันให้กระป๋องระเบิดได้

การช่วยลดจำนวนแก๊สในถุง ป้องกันการบวมหรือแตกของบรรจุภัณฑ์ สามารถทำได้โดยโดยการเลือกใช้ฝาวาล์ว 

Untitled-3ำำ.png

ฝาวาล์ว หรือที่เรียกว่า One Way Valve ช่วยปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาภายนอก และกันอากาศภายนอกซึมผ่านวาล์วเข้าไปในกระป๋อง

freeze.png

เเช่เย็น ของหมักดองต้องมีการเเช่เย็น หรือส่งเย็น เพื่อยืดอายุอาหาร

 กระป๋อง PET สามารถทนความเย็นได้ถึง -20 องศา

สินค้าที่เกี่ยวข้อง