top of page
Shipping Policy
นโยบายการจัดส่งสินค้า

​1.  เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า

 - บริษัทฯ จัดส่งสินค้าหลังจากได้ตรวจสอบการชำระเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

- บริษัทฯ จัดส่งสินค้าพร้อมใบส่งสินค้า/ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน

- บริษัทฯจัดส่งสินค้า วันละ 1 ครั้ง เว้นวันหยุด รายการสั่งซื้อที่ยืนยันการชำระเงินก่อน 14:00 น. จะถูกส่ง ภายในวัน 

- เมื่อสินค้าถูกจัดส่งเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่จะแจ้งยืนยันการจัดส่งพร้อมทั้งหมายเลขการตรวจสอบการเดินทางของสินค้า  (Tracking number) ทาง Email หรือ Line หรือทางช่องทางที่ลูกค้าทำการสั้งซื้อสินค้า

2. ช่องทางการจัดส่งสินค้า

บริการขนส่งโดยค่าใช้จ่ายในการขนส่งมีเงื่อนไขดังนี้

  • ค่าขนส่งเครื่องปิดฝากระป๋อง (ราคาจะขึ้นอยู่กับน้ำหนักเครื่องปิดฝากระป๋อง)​

  • ค่าขนส่งกระป๋อง 

    • กรุงเทพและปริมณฑล ลังละ 120 บาท​

    • ต่างจังหวัด ลังละ 200 บาท

  • มารับสินค้าที่บริษัท ​

ขนส่งสำหรับการซื้อสินค้าในช่องทางอื่น (Line Official, Facebook): Shipping Options

3. พื้นที่จัดส่งสินค้าครอบคลุมทุกจังหวัดในประเทศไทยเท่านั้น

2.1 ลูกค้าที่อยู่ในกรุงเทพฯ จะได้รับสินค้าภายใน 2 - 3 วันทำการ

2.2 ลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัด จะได้รับสินค้าภายใน 3-5 วันทำการ

4. กรณีมีสินค้าในคลังสินค้า และส่งมอบปกติ

3.1 กรณีสั่งสินค้าและแจ้งชำระเงินก่อน 14.00 น. ทางเราจะจัดส่งสินค้าออกไปภายในวันทำการ ทางเราเปิดบริการ วันจันทร์-เสาร์ (หยุดทุกวันอาทิตย์)

3.2 กรณีสั่งสินค้าหลัง 14.00 น จะจัดส่งสินค้าให้ในอีกวันทำการถัดไป (หยุดทุกวันอาทิตย์)

bottom of page