top of page
กระปุก

ซีรี่ย์ ฝาฉีก 

LOCK & TEAR SERIES

กระป๋องซีรี่ย์ ฝาฉีก ไม่ต้องใช้เครื่องในการปิด

แค่ใส่สินค้า แล้วกดปิด เท่านี้ก็วางขายได้เลย

เหมาะกับของแห้ง ไม่เมาะกับสินค้าที่มีน้ำเป็นส่วนประกอบ เนื่องจากไม่ได้ปิดสนิท 100% 

เหมือนกับกระป๋องที่ใช้เครื่องปิดฝากระป๋อง

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

bottom of page