top of page
  • รูปภาพนักเขียนLAZ STEP

ลาซสเตป กับมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อสร้างความมั่นใจให้ลูกค้า-พนักงาน

อัปเดตเมื่อ 1 มี.ค. 2565

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ บริษัท ลาซสเตป จำกัด ได้ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของลูกค้าที่เข้่ามาที่บริษัท โดยที่บริษัทได้มีการเตรีนมความพร้อม และป้องกัน ดังนี้

  1. พนักงานทุกคนของลาซสเตปได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้วทั้ง 3 เข็ม

( Sinopharm เข็มที่ 1 และ 2, Moderna เข็มที่ 3)


2. มีมาตรการการตรวจโควิดทุกต้นเดือนด้วย หน่วยงาน LAB และตรวจ ATK กันเองในบริษัททุกวันจันทร์