top of page
  • รูปภาพนักเขียนLAZ STEP

ลาซสเตป กับมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อสร้างความมั่นใจให้ลูกค้า-พนักงาน

อัปเดตเมื่อ 1 มี.ค. 2565

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ บริษัท ลาซสเตป จำกัด ได้ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของลูกค้าที่เข้่ามาที่บริษัท โดยที่บริษัทได้มีการเตรีนมความพร้อม และป้องกัน ดังนี้

  1. พนักงานทุกคนของลาซสเตปได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้วทั้ง 3 เข็ม

( Sinopharm เข็มที่ 1 และ 2, Moderna เข็มที่ 3)


2. มีมาตรการการตรวจโควิดทุกต้นเดือนด้วย หน่วยงาน LAB และตรวจ ATK กันเองในบริษัททุกวันจันทร์


ตรวจโควิดด้วย หน่วยงาน LAB - MeDiSee รถตรวจสุขภาพเคลื่อนที่

พนักงานตรวจ ATK ภายใน


3. มีแนวทางการปฏิบัติของผู้จำหน่ายด้านความปลอดภัย มีดังนี้

  • จัดวางอุปกรณ์ป้องกัน เช่น แอลกอฮอล์ น้ำยาฆ่าเชื้อ ณ จุดให้บริการ

  • พนักงาน และผู้เข้ามาติดต่อ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา ในพื้นที่บริเวณโชว์รูม และภายในบริษัท รวมถึงเมื่อพบปะผู้อื่น

  • เสนอการนัดหมายล่วงหน้ากับลูกค้าเพื่อลดความแออัดของสถานที่

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) อย่างใกล้ชิดเพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับพนักงานและลูกค้าทุกท่านอย่างเต็มที่


ดู 13 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page