top of page
กระป๋องเครื่องดื่ม บรรจุชานม บรรจุน้ำผลไม้ บรรจุเครื่องดื่ม

ซีรี่ย์ เครื่องดื่ม 

BEVERAGE SERIES

กระป๋องซีรี่ย์ เครื่องดื่ม มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 แบบ คือ

1) 200   มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 53 mm.

2) 206  มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 57 mm.    

3) 202  มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 54 mm.

ซีรี่ย์นี้เป็นกระป๋องเครื่องดื่ม ที่คาเฟ่ ร้านกาแฟ ร้านอาหาร เลือกใช้ในการเดลิเวอรี่ เนื่องจากมั่นใจได้ว่าสินค้าจะถึงลูกค้าอย่างสะอาด และปลอดภัย

สินค้าที่เกี่ยวข้อง