top of page
เครื่องปิดฝากระป๋อง เครื่อง ปิดฝา เครื่องอัดกระป๋อง กระป๋องพลาสติก กระปุกพลาสติก บรรจุ  กระป๋องฝาดึง บรรจุกระป๋อง ซีลกระป๋อง ประเทศไทย

 Manual Seamer Machine

เครื่องปิดฝากระป๋องที่ทำให้

การขอ อย. ของคุณง่ายขึ้น

ปิดกระป๋องได้ตั้งแต่ซีรี่ย์ 200 - 404

สามารถปิดกระป๋องได้ 480 กระป๋องต่อชม.

มอเตอร์มิซูบิชิ IE1 IPSS มาตรฐานสากล

ผลิตในประเทศไทย

  • Facebook
  • Instagram

LZM10

เครื่องปิดฝากระป๋อง เครื่อง ปิดฝา เครื่องอัดกระป๋อง กระป๋องพลาสติก กระปุกพลาสติก บรรจุ  กระป๋องฝาดึง บรรจุกระป๋อง ซีลกระป๋อง ประเทศไทย