top of page
เครื่องปิดฝากระป๋อง เครื่อง ปิดฝา เครื่องอัดกระป๋อง กระป๋องพลาสติก กระปุกพลาสติก บรรจุ  กระป๋องฝาดึง บรรจุกระป๋อง ซีลกระป๋อง ประเทศไทย

 Manual Seamer Machine

รุ่นเริ่มต้น

ปิดกระป๋องได้ตั้งแต่ซีรี่ย์ 200 - 307

สามาถปิดกระป๋องได้ 480 กระป๋องต่อชม.

ใช้มอเตอร์มิซูบิชิ IE1 IP55 มาตรฐานสากล

ผลิตในประเทศไทย

  • Facebook
  • Instagram

LZM13

เครื่องปิดฝากระป๋อง เครื่อง ปิดฝา เครื่องอัดกระป๋อง กระป๋องพลาสติก กระปุกพลาสติก บรรจุ  กระป๋องฝาดึง บรรจุกระป๋อง ซีลกระป๋อง ประเทศไทย