top of page
กระป๋องพลาสติก Can seamer

ถั่ว/ธัญพืช

NUTS/GRAINS

ถั่ว ข้าว งา หรือธัญพืชต่างๆ ล้วน

ซองดูดความชื้น

ซิลิกาเจล สำหรับสินค้าเพื่อควบคุมความชื้น  และช่วยรักษาความสด สภาพ คุณภาพ และความกรอบของขนม

LAZSTEP

ไนโตรเจน เป็นก๊าซที่ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่มีรส และไม่เป็นพิษ สามารถลดการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน และการเหม็นหืนได้ ช่วยให้ผู้ผลิตสามารถยืดอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ ได้นานยิ่งขึ้น

สินค้าที่เกี่ยวข้อง