top of page
Return Policy
นโยบายการคืนสินค้า/เปลี่ยนสินค้า

เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับท่าน ก่อนสั้งสินค้าที่เป็นบรรจุภัณฑ์ กรุณาตรวจสอบว่าตรงกับความต้องการของท่าน เนื่องจากกระป๋องเป็นสินค้า Food Grade หากลูกค้าทำการแกะลังแล้ว จะมีการปนเปื้อนได้ ดังนั้นทางบริษัทจึงไม่มีนโยบายคืนสินค้า

หากพบว่ามีความผิดพลาดที่เกิดจากทางบริษัทหรือตัวสินค้า ท่านลูกค้าสามารถคืนหรือเปลี่ยนสินค้าได้ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

​1. ติดต่อทางบริษัท เพื่อคืนสินค้าภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับสินค้า

2. การส่งคืนสินค้า ลูกค้าสามารถดำเนินการส่งคืนสินค้าได้ผ่านทางช่องทางต่อไปนี้

 • ทำการจัดส่งสินค้ากลับคืนมายังบริษัท​

  • ส่งสินค้าผ่านทางบริษัทขนส่ง ซึ่งทางบริษัทจะเป็นผู้รับภาระค่าจัดส่ง

   • ลูกค้าดำเนินการจัดส่งแบบ COD (เก็บเงินปลายทางที่บริษัท)

   • ลูกค้าดำเนินการจ่ายค่าจัดส่งล่วงหน้าก่อน จากนั้นแจ้งค่าจัดส่งพร้อมหลักฐานให้กับทางบริษัท จากนั้นบริษัทจะดำเนินการส่งมอบค่าจัดส่งคืนภายใน 7 วันทำการ

 • ลูกค้าจัดส่งคืนสินค้าผ่านทางหน้าร้าน ที่ บริษัท ลาซสเตป จำกัด (สำนักงานใหญ่) 79/98 ซ.สามวา 29 ถ.สามวา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 โทร: 085-162-9922 | 085-162-9966 

3. สินค้าที่ถูกส่งกลับมาต้องอยู่ในสภาพเหมือนดังตอนที่ท่านลูกค้าได้รับสินค้า เอกสารคู่มือ และอุปกรณ์ทุกอย่างอยู่ครบ ในสภาพที่สมบูรณ์

4. เมื่อทางบริษัทได้รับสินค้าและตรวจสอบความผิดพลาดตามที่แจ้งมาแล้ว จะทำการเปลี่ยนสินค้าแบบเดิม เป็นตัวใหม่ให้หรือทางลูกค้าจะเปลี่ยนเป็นสินค้าอื่นๆได้แต่ราคาจะต้องไม่สูงกว่าราคาสินค้านั้นๆ

 •  ในกรณีที่สินค้าใหม่มีมูลค่าสูงกว่าสินค้าที่ส่งคืนกลับมา ทางลูกค้าจะต้องจ่ายค่าส่วนต่างของราคาที่เพิ่มขึ้นก่อน หลังจากนั้นทางบริษัทจะดำเนินการจัดส่งสินค้าใหม่ไปให้ โดยอ้างอิงตามนโยบายการจัดส่งสินค้า

 • ในกรณีที่สินค้าใหม่มูลค่าน้อยกว่าสินค้าที่ส่งคืนกลับมาทางบริษัทจะดำเนินการชดเชยค่าส่วนต่างโดยโอนเงินผ่านทางบัญชีธนาคารที่มีชื่อเดียวกับผู้ชื้อสินค้า ที่ได้มีการแจ้งกับทางบริษัทไว้ บริษัทจะดำเนินการส่งมอบค่าส่วนต่างคืนภายใน 7 วันทำการ

bottom of page