top of page
Refund Policy
นโยบายการคืนเงิน

​1. ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินหรือเปลี่ยนสินค้า ในกรณีที่สินค้ามีความผิดพลาดจากผู้ผลิต หรือ ผู้จัดส่งสินค้า เท่านั้น สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก นโยบายการคืน-เปลี่ยนสินค้า

2. ทางเราจะเปลี่ยนสินค้าเป็นชิ้นใหม่ให้ทางลูกค้า หรือจะเปลี่ยนเป็นสินค้าอื่นๆที่มีมูลค่าเทียบเท่ากับมูลค่าสินค้าเดิม 

  •  ในกรณีที่สินค้าใหม่มีมูลค่าสูงกว่าสินค้าที่ส่งคืนกลับมา ทางลูกค้าจะต้องจ่ายค่าส่วนต่างของราคาที่เพิ่มขึ้นก่อน หลังจากนั้นทางบริษัทจะดำเนินการจัดส่งสินค้าใหม่ไปให้ โดยอ้างอิงตามนโยบายการจัดส่งสินค้า

  • ในกรณีที่สินค้าใหม่มูลค่าน้อยกว่าสินค้าที่ส่งคืนกลับมาทางบริษัทจะดำเนินการชดเชยค่าส่วนต่างโดยโอนเงินผ่านทางบัญชีธนาคารที่มีชื่อเดียวกับผู้ชื้อสินค้า ที่ได้มีการแจ้งกับทางบริษัทไว้ บริษัทจะดำเนินการส่งมอบค่าส่วนต่างคืนภายใน 7 วันทำการ

3.  ในกรณีที่ไม่สามารถเปลี่ยนสินค้าให้กับทางลูกค้าได้ ทางบริษัทจะทำการคืนค่าสินค้าโดยจะโอนค่าสินค้าพร้อมค่าส่งสินค้ากลับ ไปยังบัญชีธนาคารที่มีชื่อเดียวกับผู้ชื้อสินค้าเท่านั้น

4. ในกรณีที่ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าแล้วสินค้าในคลังไม่ครบตามที่ต้องการ หรือทางบริษัทไม่สามารถจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าได้ ทางบริษัทจะดำเนินการโอนค่าสินค้าผ่านทางบัญชีธนาคารที่มีชื่อเดียวกับผู้ชื้อสินค้า

4. สินค้าที่ต้องการคืนเงินจะต้องเป็นไปตาม นโยบายการรับประกันสินค้า

bottom of page